למומחה המס ג'קי מצא, ניסיון רב שנים בהענקת שירותי ייעוץ ושירותי מיסוי במגוון נושאים הקשורים למס ההכנסה. השירותים המוצעים במשרדו כוללים קבלת אישורים מרשויות המס השונות (פרה רולינג), ליווי וייעוץ שוטף של עסקאות מורכבות, וכן ייצוג יעיל מול רשויות המס בכל הליכי שומה והשגה למיניהם.

למשרדו של מצא תהליכי עבודה פוריים ומקצועיים, בעיקר עם משרדי השומות והנהלת רשות המיסים. למשרד ניסיון רב במתן פתרונות יצירתיים וחדשניים בכלל התחומים הנוגעים למס ומיסוי,  לרבות בתחום קבלת החלטות ופעולות קריטיות, מיסוי בתחום שינויי המבנה והארגון (מיזוגים, פיצולים והעברת נכסים), הליכי מיסוי תאגידים וחברות, מיסוי חברות בית וחברות משפחתיות, מיסוי רווחי הון, מיסוי בשוק ההון, קרנות הון סיכון, מיסוי לבעלי שליטה, שותפויות ויחידים, מיסוי הקשורים לשכר, אופציות ותגמול עובדים, מיסוי קרנות נדל”ן, פירוקי חברות, עסקאות בתחום המוניטין ואי התחרות. כמו כן, מצא מתמחה בקבלת אישור לצורכי זיכוי ממס בגין תרומות.