You are currently viewing ג'קי מצא צופה: "המצב הכלכלי צפוי להתדרדר ולהיות אף גרוע יותר מבתקופת מלחמת לבנון השנייה"

ג'קי מצא צופה: "המצב הכלכלי צפוי להתדרדר ולהיות אף גרוע יותר מבתקופת מלחמת לבנון השנייה"

משבר הקורונה משפיע גם על הכיס שלנו, ולא רק על הבריאות. בתחזית דיי קודרת, ג'קי מצא מסביר לדה מרקר, כי העת הנוכחית דומה מאד לתקופת מלחמה: "המצב כרגע מאוד דומה למלחמה – רק שבמקום להתמודד עם טילים מהאוויר, צריך להתמודד עם וירוס הקורונה שבאוויר".

עוד מוסיף מצא, כי "אני באמת מאמין שניתן להתגבר על משבר הקורונה מבחינה כלכלית, אך על מנת שנוכל לעשות זאת נצטרך להפעיל מייד את הכלים האמורים, כולל מנגנון הפיצויים העקיפים, באופן שקול ואחראי, ולכן דרושה התערבות ממשלתית מהירה".