You are currently viewing ג'קי מצא לוואלה!NEWS: "אי טיפול בפן הכלכלי של משבר הקורונה יוביל למיתון חריף"

ג'קי מצא לוואלה!NEWS: "אי טיפול בפן הכלכלי של משבר הקורונה יוביל למיתון חריף"

על רקע התפשטות הגל השני של נגיף הקורונה, והכניסה לסגר שני בעקבות כך, גורמים בכירים במדינה שוקלים להעלות את המסים. 

ג'קי מצא, מומחה מס ומנהל רשות המסים לשעבר, מזהיר את קוראי וואלה: "מאמצי המדינה מופנים כרגע כמעט באופן מוחלט לניהול המשבר הרפואי, ומצד משרד האוצר מתחילות רמיזות לגבי העלאת מסים. זו תהיה טעות חמורה בניהול המשבר".

"הנקודה היא לא כמה אחוזי מס משלמים, אלא הסכום הסופי ששולם", מבהיר מצא. "הסכום שישולם בעקבות הקלות, הורדות מס והוראות שעה, ובין היתר גם הוראת שעה להורדת מס על חלוקת דיבידנדים, יובילו לגביית מס גבוהה יותר".