You are currently viewing ג'קי מצא לדה מרקר: "הקמת מערך פיצויים – חובה בזמן הקורונה" | סרטון

ג'קי מצא לדה מרקר: "הקמת מערך פיצויים – חובה בזמן הקורונה" | סרטון

מומחה המס ומנהל רשות המסים בעבר, ג’קי מצא, התראיין לאחרונה עבור אתר TheMarker. במהלך הראיון הסביר מצא כי “השבתה חלקית, ובוודאי השבתה מלאה של המשק, מחייבת למצוא דרכים יעילות ומהירות למתן הסיוע לעסקים. לשם כך ראוי שמשרדי הממשלה יפעלו בשיתוף פעולה תוך ניצול היתרון היחסי של כל אחד מהגופים לגיבוש תכנית חירום כלכלית”.

צפו בסרטון המלא:

פורסם לראשונה ב-27/4/20