You are currently viewing ג'קי מצא ברשת 13: "ירידה של שני אחוזים בשיעור המע"מ תסייע ביציאה מהמשבר הכלכלי"

ג'קי מצא ברשת 13: "ירידה של שני אחוזים בשיעור המע"מ תסייע ביציאה מהמשבר הכלכלי"

בראיונו לאתר החדשות רשת 13, אמר רו"ח ג'קי מצא כי על הממשלה מוטלת משימה חשובה כעת, והיא השבת אמון האזרחים בכלכלה. התפשטות מגפת הקורונה במדינה פגעה במשק כבר בסגר הראשון, והמשיכה להתגבר עם הסגר השני.

"כבר היינו במצבים דומים בעבר", אומר מצא, "ומה שתמיד סייע להתמודד עם המצב היה הקלות מס. הורדת המע"מ, הפחתת מסים, הוראות שעה וכדומה. במצב של חוסר אמון הציבור בכלכלה, הדבר הראשון לעשות הוא להשיב אותו, ואת זה משיגים גם באמצעות הקלות מס".

"אם שיעור המע"מ יוקטן מ-17% ל-15%, נראה עלייה משמעותית בצריכה במשק. אנשים יתחילו לקנות מוצרים יותר, ולמרות שזה לא הפתרון לכל הבעיות שנגרמו כתוצאה מהנגיף, זה בהחלט יכול לסייע בשיקום הכלכלה הישראלית", ג'קי מצא חתם את דבריו.